با اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور سه هزار و ۴۸۰ مورد خدمت رسانی توسط اورژانس ۱۱۵ در مرداد ماه ۱۴۰۰ انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در گفتگو با روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ گفت: تعداد ماموریت های این مرکز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲درصد افزایش داشته است.

مصطفی افشارنیک ادامه داد: در مردادماه بیش ترین اعزام ماموریت های اورژانس ۱۱۵، بیماران مشکوک به کرونا با ۷۶۰ مورد بوده است و بعد از آن به ترتیب تصادفات ۷۵۸مورد، کاهش سطح هوشیاری ۲۴۱مورد، قلبی ۲۲۶مورد، ضعف و بی حالی ۱۵۹مورد، سقوط همتراز و غیر همتراز ۱۴۲، تشنج ۱۱۹مورد و تنفسی ۱۱۲ مورد بوده است.

او افزود: تعداد هزار و ۸۷۴بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند که ۷۱۴ مورد به بیمارستان ۲۲ بهمن، ۱۰۴۸مورد به بیمارستان حکیم و ۱۱۲ مورد به سایر مراکز درمانی منتقل شده اند.

 در ادامه ی گفتگو مسئول اورژانس هوایی، آقای جمال خیر آبادی اظهار نمود: بالگرد اورژانس ۱۱۵ در مرداد ماه ۵ مورد اعزام داشته که منجر به انتقال ۷ نفر بیمار و مصدوم شده است.