رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از آزادی یک زندانی معسر مالی به همت کارکنان اورژانس 115 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 نیشابور مصطفی افشارنیک اظهار کرد: همزمان با دهه امامت و ولایت طی جلسه برگزار شده با رئیس و مددکاری زندان نیشابور و هماهنگی های انجام شده یک نفر از زندانیان معسر دارای بدهی مالی، توسط کارکنان اورژانس ۱۱۵ نیشابور و جمعی از خیرین آزاد شد و به کانون گرم خانواده بازگشت.