با اعلام روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور هفت هزار و ۸۸۳ مورد خدمت رسانی توسط اورژانس ۱۱۵ نیشابور در سه ماه نخست ۱۴۰۰ انجام شده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در گفتگو با مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ گفت: تعداد ماموریت های این مرکز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.

مصطفی افشارنیک ادامه داد: در مجموع تصادفات با ۲۰۰۶ مورد، قلبی ۶۷۷ مورد،کاهش سطح هوشیاری ۶۴۸مورد، بیماران مشکوک به کرونا ۵۳۴ مورد، سقوط همتراز و غیرهمتراز ۴۲۱ مورد، ضعف و بیحالی ۳۹۵ مورد، تنفسی ۲۹۴، تشنج ۲۵۴مورد، و افزایش فشار خون ۲۱۱ مورد بیشترین تعداد ماموریت های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ بوده است.
افشارنیک افزود: تعداد چهار هزار و ۸۸۵ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند که ۱۹۴۹ مورد به بیمارستان ۲۲ بهمن، ۲۶۸۲مورد به بیمارستان حکیم و ۲۵۴ مورد به سایر مراکز درمانی منتقل شده اند.
 وی تصریح کرد : بالگرد اورژانس ۱۱۵ در سه ماه اول سال ۱۲ مورد اعزام داشته که منجر به انتقال ۱۶ نفر بیمار و مصدوم شده است.