رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از شناسایی ده مکان حادثه خیز در محدوده تحت پوشش اورژانس ۱۱۵ نیشابور در محور نیشابور-مشهد خبر داد.

مصطفی افشارنیک گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع آماری سازمان اورژانس کشور و آنالیز حوادث ترافیکی سال ۱۳۹۹ توسط واحد آمار اورژانس ۱۱۵ نیشابور ده نقطه حادثه خیز محور نیشابور-مشهد شناسی شد.

او ادامه داد: بیشترین آمار مربوط به محدوده ی شهر خرو تا روستای اردوغش می باشد که در پی ۲۶ حادثه ۵۱ نفر مصدوم و یک نفر فوت نموده و همچنین در محدوده پلیس راه نیشابور به دنبال ۲۵ حادثه ۵۴ نفر مصدوم شده اند و خوشبختانه در این محدوده فوتی نبوده است.

او ادامه داد: از دیگر نقاط شناسایی شده می توان به محدوده پمپ بنزین صحرانورد با ۲۵ حادثه و ۳۷مصدوم و یک فوتی و همچنین محدوده ی بوژمهران با ۱۹حادثه و ۳۷ مصدوم اشاره نمود.

مدیر حوادث دانشکده علوم پزشکی اشاره نمود: پنجمین و ششمین نقطه شناسایی شده محدوده ی بوژان و فوشنجان با ۱۷ حادثه و ۳۱ مصدوم و محدوده ی روستای کاریزنو با ۱۳ حادثه ۱۶ مصدوم و یک فوتی می باشد.

او افزود: هفتمین محل حادثه خیز محدوده ی قدمگاه با ۱۲ حادثه و ۱۹ مصدوم و یک فوتی، هشتمین محل محدوده ی باغشن با ۹ حادثه و ۲۱ مصدوم، نهمین محل محدوده ی  روستای حشمتیه با ۹حادثه و ۱۵ مصدوم و یک فوتی و دهمین محل محدوده ی روستای دشت با ۷ حادثه و ۲۰ مصدوم می باشد. 

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور در پایان گفت: درسال ۱۳۹۹ در این ده نقطه ی  حادثه خیزِ شناسایی شده به دنبال ۱۶۲ حادثه ۳۰۱ نفر مصدوم و ۶ نفر فوت نموده اند او همچنین یاد آور شد چهار پایگاه اورژانس جاده ای امام رضا (ع) در کیلومتر ۱۸ ، پایگاه اورژانس جاده ای چشمه خسرو در کیلومتر ۳۴،پایگاه شهر قدمگاه و درود جهت پوشش امدادی حوادث محور نیشابور- مشهد مستقر می باشند و در صورت لزوم بالگرد اورژانس نیز می تواند نقش موثری در امداد رسانی به مصدومین حوادث در این محور داشته باشد.