چهارشنبه 11 بهمن 1400, 11:50 ب ظ

نام و نام خانوادگی : عفت گوهرجو

کارشناس پرستاری

سمت : مسئول مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143336318