شنبه 5 مرداد 1400, 2:37 ق ظ

نام و نام خانوادگی : عفت گوهرجو

کارشناس پرستاری

سمت : مسئول مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143336318