پنج شنبه 11 بهمن 1400, 12:10 ق ظ

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد زراعتکار

کارشناس پرستاری

سمت : مسئول کنترل عفونت و ایمنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143344410

Image