شنبه 5 مرداد 1400, 1:43 ق ظ

 

 

نام ونام خانوادگی:مصطفی افشار نیک

سمت:رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی

تلفن:43347115

داخلی:

رایانامه:

Image