چهارشنبه 11 بهمن 1400, 11:04 ب ظ

 

 

نام ونام خانوادگی:حسن غفوری فرد

سمت:مسئول روابط عمومی اورژانس 115

تلفن:42627516 داخلی 666

همراه:09158723386

رایانامه:ghafoorih1@nums.ac.ir

hasanghafouri2020@gmail.com

ارتباط باما

Image