پنج شنبه 11 بهمن 1400, 12:36 ق ظ

 

 

نام و نام خانوادگی : سید محسن سیدآبادی

کارشناس فوریت های پزشکی

سمت : مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  seyedabadim1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05143336318