شنبه 5 مرداد 1400, 3:25 ق ظ

 

 

نام و نام خانوادگی : سید محسن سیدآبادی

کارشناس فوریت های پزشکی

سمت : مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  seyedabadim1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05143336318