رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تولد نوزاد عجول در منزل توسط کار شناسان اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در تاریخ یازدهم آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۷ در پی اعلام به مرکز ارتباطات مبنی بر شروع درد زایمان خانمی ۴۰ساله در روستای عباس آباد، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سریعا به محل اعزام شدند.

او ادامه داد : پس از رسیدن کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به منزل و انجام اقدامات اولیه، با توجه به وضعیت اورژانسی مادر و به علت فرا رسیدن زمان زایمان، نوزاد در منزل به دنیا آمد.

افشارنیک افزود: مادر و نوزاد پس از زایمان و دریافت سایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

با تشکر از همکاران آقایان حامد قدمیاری و میلاد حسینی زارع