رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تولد نوزاد عجول در مرکز خدمات جامع سلامت شهر بار با کمک کارشناسان اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در تاریخ یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۵۹صبح در پی اعلام  به پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر بار مبنی بر شروع درد زایمان خانم باردار ۲۷ ساله کارشناسان  اورژانس ۱۱۵ سریعا به مرکز خدمات جامع سلامت شهر بار اعزام شدند.

او ادامه داد: با توجه به وضعیت اورژانسی مادر باردار و به علت فرا رسیدن زمان زایمان به کمک پرستار و پزشک مرکز خدمات جامع سلامت شهر بار و کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نوزاد به دنیا آمد.

افشارنیک ادامه داد: مادر و نوزاد پس از زایمان و دریافت سایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

با تشکر از همکاران عملیاتی آقایان سید علی رضوی و سجاد زاده اکبر و پزشک و پرستار مرکز خدمات جامع سلامت شهر بار خانم ها خوشدل و پارسا