رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از احیای قلبی ریوی موفق خانم ۳۵ساله که با هوشیاری کامل از بیمارستان ترخیص شد خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در ساعت ۱۶:۴۵ تاریخ ۲۳مرداد در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر کاهش سطح هوشیاری خانم ۳۵ ساله در نیشابور، پایگاه اورژانس شهری یک به خیابان شهید حسینی نیشابور اعزام شد.

او ادامه داد: پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین مصدوم و انجام معاینات اولیه مشخص می شود که بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری، تنفس منقطع و نبض بسیار ضعیف می باشد،بلافاصله حمایت تنفسی پیشرفته آغاز می گردد،در طول مسیر بیمار ایست قلبی می کند که با عملیات احیای قلبی ریوی در آمبولانس بیمار به مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده می شود.

افشارنیک ضمن تشکر از تلاش کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی آقایان ابوالقاسم وفابخش و حسن غفوری فرد در نجات جان این بیمار افزود: بیمار پس از انتقال به مرکز آموزشی،پژوهشی درمانی حکیم با ریتم نرمال قلبی تحویل کادر درمانی می شود و با اقدام به موقع کادر درمانی بیمارستان تحت مراقبت ویژه قرار می‌گیرد و هم اکنون بعد از ۶روز با هوشیاری کامل از بیمارستان ۲۲بهمن ترخیص شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی یادآور شد: فراگرفتن مهارت احیای قلبی ریوی برای تمام افراد جامعه ضروری است و مهمترین عامل در بقای بیماران دچار ایست قلبی-تنفسی شروع احیا در لحظات اولیه می باشد.