‍ ‍ ‍رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از چهار احیای قلبی ریوی موفق توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در عرض پنج روز خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: ماموریت اول در تاریخ ۱۲مرداد ساعت ۲۱:۳۹ در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر کاهش سطح هوشیاری خانم آقای ۶۳ساله در شهر نیشابور رخ داد که پایگاه اورژانس شهری دو به محل اعزام شد که بیمار بعد از ۱۰ دقیقه انجام احیای قلبی ریوی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵احیا شد.
او ادامه داد: ماموریت دوم در تاریخ ۱۳ مرداد ساعت ۱۳:۲۷ در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در شهر نیشابور رخ داد که پایگاه اورژانس شهری دو به خیابان شهید جعفری اعزام شد که بعد از ۱۵دقیقه احیای قلبی ریوی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بیمار احیا شد.
افشارنیک افزود: ماموریت سوم در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۹ در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر کاهش سطح هوشیاری خانم ۵۵ساله در شهر نیشابور خیابان جوادالائمه رخ داد که پایگاه ۷شهری به محل اعزام شد و بعد از ۲۰دقیقه احیای قلبی ریوی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بیمار احیا شد.
او ادامه داد: ماموریت چهارم در تاریخ ۱۶مرداد ساعت ۱۶:۴۱ در پی تماس با مرکز ارتباطات مبنی بر درد قفسه سینه همراه با زجر تنفسی آقای ۷۹ ساله در شهر نیشابور خیابان تختی رخ داد که پایگاه شش شهری به محل حادثه اعزام شد که هنگام انتقال بیمار به بیمارستان در داخل آمبولانس بیمار دچار ایست قلبی تنفسی می شود که کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بیمار را احیا می کنند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ضمن تشکر از تلاش کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی آقایان امیر نجفی زاده،علی برفرازی،حسن گرمابی،رضا دهنوی،حسین سهرابی،جواد نقابی،سید حمید عشقی و حسین عزیزآبادی در نجات جان این بیماران افزود: بیماران پس از انتقال به بیمارستان ۲۲بهمن تحویل کادر درمانی شدند و به بخش مراقبت های ویژه انتقال یافتند.