رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تولد نوزاد عجول در منزل توسط کار شناسان اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در تاریخ بیست و هفتم تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۱ در پی اعلام به مرکز ارتباطات مبنی بر شروع درد زایمان خانمی ۲۴ساله در روستای احمد آباد بخش میان جلگه نیشابور، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سریعا به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: پس از رسیدن کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به منزل و انجام اقدامات اولیه، با توجه به وضعیت اورژانسی مادر و به علت فرا رسیدن زمان زایمان، نوزاد ساعت ۲۲:۳۵ در منزل به دنیا آمد.

افشارنیک ادامه داد: مادر و نوزاد پس از زایمان و دریافت سایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.با تشکر از همکاران آقایان علی صمدی و حامد بهمدی