رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در تاریخ بیست و دوم تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۵ در پی اعلام به مرکز ارتباطات مبنی بر شروع درد زایمان خانم باردار ۳۱ ساله پایگاه اورژانس ۱۱۵ عشق آباد سریعا به سمت روستای فدیشه اعزام شد و از خودرو سواری پراید تحویل گرفته شد.

او ادامه داد: پس از اینکه مادر باردار به آمبولانس انتقال داده شد، اقدامات اولیه انجام شد و با توجه به وضعیت اورژانسی مادر باردار و به علت فرا رسیدن زمان زایمان در طول مسیر، نوزاد در جلو درب مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد به کمک پزشک و پرستار مرکز خدمات جامع سلامت عشق اباد به دنیا آمد.

افشارنیک ادامه داد: مادر و نوزاد پس از زایمان و دریافت سایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

با تشکر از همکاران عملیاتی آقایان مصطفی حصارسرخی،علی صمدی و دکتر و پرستار مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد خانم ها درویش زاده و فضلعلی