رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۸ صبح در پی اعلام به مرکز ارتباطات مبنی بر شروع درد زایمان خانم باردار ۲۷ ساله پایگاه اورژانس جاده ای نصرآباد سریعا به روستای مرزان اعزام شد.

او ادامه داد: پس از انتقال مادر باردار به آمبولانس و انجام اقدامات اولیه با توجه به وضعیت اورژانسی، به علت فرا رسیدن زمان زایمان، نوزاد در ساعت ۰۴:۵۲ در آمبولانس به دنیا آمد.

افشارنیک ادامه داد: مادر و نوزاد پس از زایمان و دریافت سایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور تصریح کرد: تکنسین های اورژانس ۱۱۵مهارت عملی گرفتن نوزاد، انجام مراقبت های تخصصی از مادر باردار در کابین آمبولانس، اقدامات پیش بیمارستانی در زایمان، خونریزی ها، مراقبت از مادر باردار و نوزاد تازه متولد شده و فوریت های پزشکی در حاملگی های پرخطر را فراگرفته اند.

🔹با تشکر از کارشناسان عملیاتی اورژانس ۱۱۵ آقایان مجتبی کوثری،امیر گرمابی و همکار ارتباطات آقای محمد قدمیاری