رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از رضایت 95درصدی شهروندان از خدمات اورژانس ۱۱۵ نیشابور در سه ماهه اول 1400 خبر داد.

  مصطفی افشارنیک گفت: تعداد کل ماموریت های اورژانس ۱۱۵ در سه ماهه اول 1400  هفت هزار 873 مورد بوده است که از این تعداد 550 ماموریت، تماس با شهروندان انجام شده است که از این تعداد 490تماس پاسخ داده شده و 60 مورد پاسخ داده نشده است.

  افشارنیک افزود: از تعداد 490 تماس پاسخ داده شده 397 مورد ماموریت شهری و 93 مورد ماموریت جاده ای بوده است که از 490 مورد تماس 469 مورد شهروندان رضایت کامل و 13 مورد ناراضی و ۷ مورد رضایت نسبی داشته اند که بیش از 95 درصد رضایت مردم را از خدمات اورژانس ۱۱۵ در بر داشته است.

او ادامه داد: براساس دستورالعمل های سازمان اورژانس کشور، ماهانه حدود ۱۰ الی ۲۰ از درصد از کل تماس ها توسط مسئول رضایت سنجی مورد پایش قرار می گیرد تا عملکرد کارکنان اورژانس ۱۱۵ به دقت رصد شود.

 مسئول اورژانس پیش بیمارستانی یادآور شد: از ابتدای فروردین ۱۴۰۰نظرسنجی پیامکی فعال شده است بدین صورت که بعد از انجام هر ماموریت یک پیام نظرسنجی در خصوص نحوه ارائه ی خدمت برای مددجو ارسال می شود و نظر وی در خصوص خدمت انجام شده سوال می شود تا پس از دریافت بازخوردها برنامه ریزی جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان داشته باشیم.