مسئول کنترل عفونت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از تکمیل پرونده سلامت کارکنان اورژانس ۱۱۵ نیشابور خبر داد.

محمد زراعتکار گفت: با ابلاغ سازمان اورژانس کشور تشکیل پرونده سلامت کارکنان اورژانس ۱۱۵ از سال قبل آغاز شد و براین اساس برای تمامی کارکنان اورژانس ۱۱۵ پرونده سلامت شامل :آزمایشات طبی، طب کار و تست روان شناسی تشکیل شد.

 او ادامه داد: پس از دریافت نتایج و آزمایشات،کارکنان ۱۱۵ به متخصصان مورد نظر ارجاع داده شدند تا مشکلات و بیماری های شغلی خود را رفع نمایند.

این مقام مسئول یادآور شد : با برنامه ریزی های انجام شده  پرونده سلامت کارکنان اورژانس سالانه بروز خواهد شد تا وضعیت سلامت کارکنان مداوم مورد پایش قرار گیرد تا با تشخیص به موقع آسیب ها و بیماری های ناشی از کار، اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از عوارض  و آسیب های شغلی صورت گیرد.

🔹در پایان مسئول کنترل عفونت و ایمنی بیمار مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از ریاست بیمارستان حکیم،معاونت بهداشتی و آقای دکتر شریف نژاد که در تکمیل پرونده سلامت همکاری داشتند تشکر نمود.