رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از کسب مقام اول در برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد.
مصطفی افشار نیک گفت: براساس اعلام معاون محترم توسعه دانشکده و همچنین شاخص های برنامه عملیاتی خوشبختانه اورژانس ۱۱۵رتبه برتر را کسب نمود که این موفقیت با تلاش کل کارکنان عملیاتی و ستادی نتیجه گرفته که نسبت به سال گذشته رشد ۲۰درصدی را داشته است.
او ادامه داد: برنامه عملیاتی، بستر مناسبی برای کنترل پیشرفت و اجرای تدابیر، راهکارها و اولویت‌های موردنظر مدیران در سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی است.
افشارنیک افزود: سازمان اورژانس کشور نیز در همین راستا از کارشناس برنامه عملیاتی اورژانس تقدیر نموده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی در پایان اظهار امیدواری نمود با تلاش و جدیت بیشتر بتوانیم پیشرفت های بیشتری در راستای اجرایی شدن برنامه های عملیاتی داشته باشیم.