رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از آموزش بیش از ۴۰۰ معلم با همکاری اداره آموزش و پرورش خبر داد.
مصطفی افشارنیک گفت: آموزش احیای قلبی ریوی و انسداد راه هوایی معلم های اداره آموزش و پرورش با حضور ۵ کارشناس اورژانس ۱۱۵ از تاریخ هشتم الی پانزدهم آذر ماه در دو‌ گروه برگزار شد.

افشارنیک افزود: هدف از برگزاری این دوره توانمندسازی معلمین در خصوص تشخیص و شروع احیای قلبی ریوی جهت حفظ زمان طلایی تا زمان رسیدن کارشناسان اورژانس ۱۱۵ می باشد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور ضمن تاکید بر اینکه کارگاه های احیای قلبی ریوی برای تمام ادارات برگزار خواهد شد یادآور شد: در هنگام مشاهده فردی که بیهوش شده است درصورتی که خطری شما را تهدید نمی کند کنار او قرار بگیرید و بازدن ضربه به شانه های بیمار و صدا زدن او هوشیاری بیمار را ارزیابی کنید، در صورتی که بیمار پاسخگو نبود و واکنش نداشت با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید و درخواست کمک کنید سپس با مشاهده قفسه سینه بیمار تنفس وی را ارزیابی کنید اگر قفسه سینه بیمار بالا و پایین نمی رود و بیمار تنفس ندارد سریعا ماساژ قلبی را شروع کنید انگشتان دست را در هم قفل نمایید برجستگی کف دست را در وسط قفسه سینه بیمار قرار دهید در حالتی که دست ها صاف و آرنج ها قفل می باشند، قفسه سینه را به اندازه ۵ تا ۶ سانتیمتر بسمت پایین فشار دهید سپس اجازه دهید تا قفسه سینه به حالت اولیه برگردد این عمل را با سرعت‌ ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه ادامه دهید تا نیروهای امدادی در صحنه حاضر شوند.