رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از بازدید اورژانس ۱۱۵نیشابور توسط بازرسان و ناظرین قطب شمال شرق خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت:بازرسین قطب شمال شرق در این بازدید عملکرد اورژانس در حوزه‌های مدیریت، بهبود کیفیت،آموزش، عملیات بحران و پدافند غیرعامل، مرکز پایش و هدایت عملیات، ارتباطات، نقلیه، نیروی انسانی،امور داوطلبین و خیرین، سامانه ۱۹۰، سلامت شغلی و کنترل عفونت را مورد بررسی و پایش قرار دادند.

او ادامه داد: بازرسین اورژانس کشور همچنین از مرکز ارتباطات، مرکز هدایت و پایش مراقبت های درمانی،واحد بحران (eoc)،پایگاه های اورژانس هوایی، شهری شش، اورژانس جاده ای امام رضا علیه السلام و چشمه خسرو بازدید نمودند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی یاد آور شد: این پنجمین بار است که در چهار ماهه نخست سال، بازرسان از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور بازید می نمایند.
♦️این بازدید در بیست و یکمین روز از تیر ماه ۱۴۰۰ به سرپرستی آقای دکتر عطار و همراهی آقایان شهابی سلطانی و موسوی زاده انجام گردید.