رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از تولد نوزاد عجول در منزل توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در تاریخ پنجم تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۲۰ صبح در پی اعلام به مرکز ارتباطات مبنی بر شروع درد زایمان خانمی ۲۱ساله در خیابان چهارده معصوم نیشابور، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سریعا به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: پس از رسیدن کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به منزل و انجام اقدامات اولیه، با توجه به وضعیت اورژانسی مادر و به علت فرا رسیدن زمان زایمان، نوزاد در منزل به دنیا آمد.

افشارنیک ادامه داد: مادر و نوزاد پس از زایمان و دریافت سایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی مساعد توسط کارشناسان اورژانس به مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی حکیم انتقال داده شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور تصریح کرد: تکنسین های اورژانس ۱۱۵مهارت عملی گرفتن نوزاد، انجام مراقبت های تخصصی از مادر باردار در کابین آمبولانس، اقدامات پیش بیمارستانی در زایمان، خونریزی ها، مراقبت از مادر باردار و نوزاد تازه متولد شده و فوریت های پزشکی در حاملگی های پرخطر را فراگرفته اند.
با تشکر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ آقایان سید رضا حسینی و مصطفی نعیم آبادی