بازرسان اورژانس کشور جهت بررسی پایگاه های اورژانس 115 نیشابور که جز پروژه بین الملی سرعت (GAP)در محورهای منتخب (محور جدید نیشابور-سبزوار) هستند بازدید نمودند.

دکتر شریفان بازرس سازمان اورژانس کشور گفت: هدف از این بازدید،ارتقاء،رفع نواقص و بررسی عملکرد پایگاه های منتخب می باشد.

او ادامه داد: پروژه سرعت براساس شاخص گپ، میزان مرگ و میر برحسب شدت آسیب را تعیین و به عنوان مبنایی برای تصمیمات مدیریتی و گامی در جهت ارزیابی کیفیت ارائه خدمات فوریت های پزشکی و مراقبت های درمانی به مصدومین حوادث ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

او افزود: با رعایت و انجام دستورالعمل های پروژه بین المللی سرعت و افزایش ارتقای آن در سراسر کشور، در نهایت شاهد کاهش آمار تلفات و بهبود خدمات در حوادث ترافیکی خواهیم بود.

دکتر شریفان گفت: در ارزیابی که از پایگاه های منتخب نیشابور صورت گرفت شاهد بهبود عملکرد و افزایش ارتقای علمی و عملی کارکنان در تمام زمینه ها بودیم، همچنین اتحاد و همدلی بین کارکنان و مدیران افزایش پیدا کرده که ثمره این اتحاد و همدلی در نهایت باعث پیشرفت مراکز در تمام زمینه ها خواهد بود.

در پایان دکتر شریفان با شاره به اینکه اورژانس 115 نیشابور در سال های اخیر جذب خیرین عملکرد بسیار مطلوبی داشته تاکید کرد: پایگاه خیرساز مدافعان سلامت که در کیلومتر50 محور نیشابور سبزوار که در کمتر از یک سال به بهره برداری رسیده جزء پایگاه های پروژه بین المللی سرعت می باشد .

   این بازدید در مورخ 23 و 24 خرداد از پایگاه های پروژه بین المللی سرعت، پایگاه خیرساز مدافعان سلامت(راسخی)،اتوبوس آمبولانس،مرکز ارتباطات،مرکز مدیریت حوادث و فورت های پزشکی و اورژانس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حکیم به عمل آمد.