شنبه 5 مرداد 1400, 2:45 ق ظ

 

نام و نام خانوادگی : حسن سلیمانی

کارشناس پرستاری

سمت : ناظر منطقه غرب مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143336318

Image