شنبه 5 مرداد 1400, 2:21 ق ظ

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد زراعتکار

کارشناس پرستاری

 سمت : ناظر منطقه شرق مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

پست الکترونیک :  

شماره تماس : 05143336318