دوشنبه 1 فروردين 1400, 9:10 ب ظ

جابر پارسازاده

مسئول EOC و عملیات بحران و روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

کارشناس مسئول پدافند غیرعامل و بحران دانشکده