دوشنبه 1 فروردين 1400, 7:19 ب ظ

نام و نام خانوادگی : سید وحید حسینی

کارشناس فوریت های پزشکی

سمت : ناظر منطقه 2

پست الکترونیک :  seyedabadim1@nums.ac.ir

شماره تماس : 05143336318