رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از احیای قلبی ریوی دو نفر از همشهریان نیشابوری توسط تکنسین های اورژانس خبر داد.

مصطفی افشار نیک گفت: در ماموریت اول که در ساعت ۰۱:۲۱ بیست و ششم آذر ماه در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر مشکل تنفسی خانم ۶۰ ساله رخ داد، آمبولانس پایگاه اورژانس شهری شماره یک به محل اعزام شد و پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین مصدوم و گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی مشخص شد که بیمار زجر تنفسی دارد که سریعا بیمار به آمبولانس انتقال داده شد و بیمار در مسیر انتقال به بیمارستان ۲۲ بهمن ناگهان دچار ایست قلبی و تنفسی می شود که سریعا اقدامات احیای قلبی ریوی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵انجام می شود و با عملیات احیای قلبی ریوی به بیمارستان انتقال داده می شود و روند ادامه احیای قلبی ریوی در بیمارستان با کمک تیم احیای قلبی ریوی انجام می شود که خوشبختانه بیمار پس از ۱۵ دقیقه به زندگی باز می گردد، بیمار در حال حاضر تحت مراقبت ویژه قرار گرفته است و هم اکنون تلاش برای نجات جان این مصدوم در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ۲۲ بهمن ادامه دارد.

افشارنیک ادامه داد: ماموریت دوم در ساعت ۰۶:۱۰ بیست و هفتم آذر ماه در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر کاهش سطح هوشیاری آقای ۷۰ ساله در نیشابور رخ داد که پس از اعزام آمبولانس پایگاه اورژانس شهری شماره دو، آموزش احیای قلبی ریوی به صورت تلفنی به همراهی مصدوم توسط کارشناسان مرکز ارتباطات داده شد که پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین مصدوم و انجام معاینات اولیه مشخص شد که بیمار فاقد هوشیاری، تنفس و ضربان قلب می باشد که بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی آغاز می شود و پس از ۲۰ دقیقه احیای قلبی ریوی و با تجویز دارو، و برقراری راه هوایی پیشرفته بیمار احیا می شود و بیمار به بیمارستان ۲۲ بهمن انتقال می یابد و هم اکنون تلاش برای نجات جان این مصدوم در بخش مراقبت های ویژه ۲ بیمارستان ۲۲ بهمن ادامه دارد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی یادآور شد: با بازدیدهای مداوم و مستمر تیم نظارتی و مرور مطالب علمی- تخصصی که توسط ناظرین و مسئول آموزش انجام می شود،خوشبختانه آمار احیای قلبی و ریوی موفق رو به افزایش است به طوری که در ۴۸ ساعت گذشته سه مورد احیای قلبی ریوی موفق توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور انجام شده است.