♦️به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور فراخوان جدید جذب داوطلب اورژانس ۱۱۵ از تاریخ ۱ بهمن ماه آغاز می شود.

♦️مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور گفت: در دورانی که نیاز به کمک های انسان دوستانه هرگز بیش از حال نبوده است اورژانس نیشابور در نظر دارد از اقشار مختلف جامعه به عنوان همیار اورژانس و دانش آموختگان علوم پزشکی به عنوان اورژانس یار به صورت داوطلبانه در مواقع بحران استفاده کند.

♦️جابر پارسازاده افزود: برای داوطلبان دوره های کمک های اولیه و تخصصی مرتبط با فوریت های پزشکی به صورت رایگان برگزار خواهد شد.

♦️ او ادامه داد: بعد از پایان دوره گواهی نامه از طرف اورژانس نیشابور به داوطلبان گرامی ارائه خواهد شد.

♦️مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ در پایان یادآورشد:هنگام ثبت نام در سایت اورژانس حتما اعداد به صورت انگلیسی وارد شود و بعد از ثبت نام جهت شروع کلاس ها با شما تماس گرفته خواهد شد.

برای ثبت نام کلیک کنید و فرم را تکمیل نمایید.

https://www.nums.ac.ir/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=11