♦️رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی از پاسخ گویی به ده هزار و ۵۲۰ تماس توسط کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ در دی ماه ۱۳۹۹ خبر داد.

♦️مصطفی افشار نیک گفت: کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس در دی ماه به هزار و ۲۶۷ نفر مشاوره تلفنی ارائه نموده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

♦️او ادامه داد: در این ماه متاسفانه ۷۲۰ تماس مزاحمت با شماره اورژانس برقرار شده است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.

♦️افشارنیک افزود: هنگام تماس با اورژانس ۱۱۵به راهنمایی های کارشناسان مرکز ارتباطات با دقت توجه کنید زیرا در بیشتر مواقع می توانید با اقدامات و کمک های اولیه ای که به شما آموزش داده می شود جان بیمار و یا مصدوم خود را نجات دهید.

♦️رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور یادآور شد که مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مجهز به جدید ترین نرم افزار ها و تجهیزات ارتباطاتی می باشد که از لحظه اعزام، توسط مکان یاب اینترنتی مسیر حرکت، سرعت، توقف های آمبولانس کنترل می شوند همچنین تمامی تماس های دریافتی و زمان های اعزام آمبولانس توسط کامپیوتر ثبت و بایگانی می شود.